We use cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.

Fotografie Blanckart liet zijn sporen na in de pers in de 19de eeuw

De naam Blanckart is nog altijd een begrip voor oudere Hasselaren. De familie is afkomstig uit Roldue in Duitsland, waar Henri Blanckart in 1833 werd geboren. Hij moet al op jeugdige leeftijd naar Hasselt zijn uitgeweken, want een eerste zoon Hubert werd in 1857 geboren. Jean Nicolaï heeft uitgebreid over deze fotograaf gepubliceerd, maar het leek ons toch interessant om de sporen die de fotograaf in de periode 1861-1891 in de krant De Onafhankelijk chronologisch op te lijsten.

1861: Henri .Blanckart kondigde de opening van een atelier aan in de maand december, vlakbij het station in één van de huizen van Milis. Deze was de uitgever van De Onafhankelijke.

1863: Blanckart, fotograaf vlakbij het station, adviseerde al diegenen die nog een portret wildden laten maken dat meer beter meteen te laten doen. De weersomstandigheden waren begin oktober volgens hem nog altijd goed. Voordien had hij ook al bij de kermis reclame gemaakt voor zijn fotografie.

Enkele weken later riep hij iedereen die portretten wou voor de postkaarten voor nieuwjaar op zich bij hem in de buurt van het station (nog altijd) mocht aanbieden.

1864: Voor de eerste communie maakte H. Blanckart in februari 1864 reclame. Wie 12 portretten liet maken, kreeg gratis 6 afbeeldingen van schilderijen van Rubens en Vandyck of Vandijck cadeau.

1868: H. Blanckart ging regelmatig naar Bree waar hij in de Drij Koningen van ’s morgens tot ’s avonds mensen ontving voor foto’s te trekken. Hij ging daar ook aan huis. In dat jaar verhuisde hij van de Oude Statie naar het adres Havermarkt 33 (Tribunaalstraat).

1869: H. Blanckart verhuisde naar Aldestraat 48 op de hoek van de Houtmarkt, waar hij een nieuw glazen werkhuis volgens het nieuw stelsel liet bouwen

1872: H. Blanckart maakte op zijn adres Aldestraat 48 veel reclame voor portretten op email, manchetknoppen, ringen, porcelein, marmer, ivoor enzovoort. Ook épreuves sous fond d’or, argent et de couleurs, want Frans was toen de voertaal. Specialiteit van het huis was de Limburgse fotografie of photographie au charbon: portretten in het donker of nacht (in fenales ou nocturnes).

Als fotograaf-schilder bood jok minder bemiddelde personen aan om in verschillende termijnen te betalen, zoals dat ook in andere steden mogelijk was.

1873: Gevraagd een bakkersgast voor Sint-Truiden, zich aanmelden bij Blanckart fotograaf Aldestraat 48. Dit leek ons een leuk tussendoortje.

1876: Reclame van H. Blanckart in Aldestraat: Phototypie Portrets Superbes, émailles et bombés en carte, avec et sans teintes, haute nouveauté, photographie au charbon inalterable of inalternable. Dus voor de Franstaligen onder ons.

1881: Op zaterdag 15 januari 1881 huldigde St. Cecilia toneelspeler Diederik Claes (eigenlijk Désiré). Toen hij het Casino binnen kwam, kreeg hij een staand applaus. Onder leiding van de broers Dubrulle speelde de harmonie Le Part du Diable. Daarna het drama in drie bedrijven van Lodewijk van Nevers en vervolgens het zangspel in één bedrijf Brutus en Caesar, tussen beiden in kreeg Claes nogmaals een ovatie en als cadeau ‘een beeltenis in lichtkring’ door Blanckart,

1881: Wie echt spaarzaam gaslicht wou, moest zich wenden tot H. Blanckart fotograaf in de Aldestraat. Geen gebroken glazen of besmeurde zolderingen meer, zo meldde De Onafhankelijke. Tegenwoordig zou van diversificatie sprake zijn.

1886: 1886 zou een jaar worden dat volgens veel sterrenkundigen veel sterfgevallen zou kennen. Opgelet, de afgrijselijke dood zou ons allen snel en onverwacht bij de kraag krijgen. Kom gij bij mij allen die een tovermiddel willen om langer te blijven leven. Het weder is immers schoon genoeg als de zon in de beurs schijnt. Deze vreemde reclame was afkomstig van H. Blanckart, fotograaf Aldestraat 58. ‘Fluit het voort, als het u belieft’. (Hé, pourquoi va ’t on faire sa photographie)

1887: Blanckart verhuisde naar Isabellastraat 6 (komende van Aldestraat) tegenover lijkbidder Baltus Coemans. Zijn portretten waren zeer laaggeprijsd:

12 portretten voor 5 frank

6 geëmailleerde portretten voor 4,50 frank

12 idem 7,50 frank

1 grote foto en 6 portretten 10 frank

1 ingeraamd en 12 portretten 15 frank

Blanckart kwam ter plaatse voor bejaarden, zieken of overledenen, hij rekende daar een kleine onkostenvergoeding voor aan.

1891 Tot slot nog een speciale reclame:

Photographisch werkhuis

Henri Blanckart en zonen, Isabellastraat 7

Groot kunstmatig-gelijkenis gewaarborgd portret in Crayon Comté, prijs10 tot 15 frank

In schoon raam met ornamenten 30 tot 35 frank, met kleine portretten

Laatste nieuwigheid: het elpenbeen portret

Met als kers op de taart: Hubert Blanckart stelde zich kandidaat voor het herschikken van de behangsels met het oog op de komst van de Zevenjaarlijkse feesten. Blijkbaar was zoonlief schilder geworden.